Noticias

Galería

Enlaces

Namorate da vida

Editado por 2001 (1999)

1. Desexos da liberdade
2. Chamada incerta
3. Murmurios da cidade negra
4. Roseira de Esperanza
5. Canción de Berce
6. Herba mala
7. Parábola
8. Morte da Torre de Hércules
9. Dialogos con Marta
10. Voltar
11. Namórate da vida