Noticias

Galería

Enlaces

As Nosas Cancións 2

Editado por 2001 (1997)

1. Manifesto de Lugo
2. Eu en ti
3. Foliada
4. As ratas
5. O ferreiro
6. E ro! Ro
7. Muller labrega
8. 0 galo devesa
9. A Galiza mai’lo Minho
10. Lugo
11. As cunetas
12. Romance do mañá
13. Alborada
14. Pandeiretada
15. Manuel do Campo